در تعامل با پلیس توانسته‌ایم تا حدی بر معضل ترافیک غلبه کنیم // همراه تاریخ

شهردار اصفهان گفت: در شهر اصفهان با ایجاد زیرساخت و تعامل با پلیس تا حدی بر معضل ترافیک غلبه کرده‌ایم، اما ادامه روندی که وجود دارد و بی‌توجهی دستگاه‌هایی که باید به تعهدات خود عمل کنند قطعاً مشکلاتی به وجود خواهد آورد.

بیشتر