دسته آرشیو ها: اخبار

اصفهان قطب رشته‌های تربیت معلمِ کشور/تحصیل ۵ هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان استان // همراه تاریخ

عروف زاده: هم اکنون ۳ هزار و ۳۰۰ دانشجوی درحال تحصیل داریم که امسال با جذب بیش از هزار و ۳۴۳ دانشجوی پیوسته و ۸۰۰ دانشجوی مهارت جو، جمعیت دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به بیش از ۵ هزار نفر می‌رسد.

بیشتر