تمام نوشته های مهدیه

هیات حسینی نمی‌تواند به اسلام سیاسی بی‌تفاوت باشد // همراه تاریخ

امام جمعه همدان با بیان اینکه ولایت روح دین است گفت: حرکت در مسیر امام حسین(ع) نمی‌تواند بی‌تفاوتی نسبت به سیاست و امر به معروف را در فرد ایجاد کند و هیات حسینی نمی‌تواند به اسلام سیاسی بی‌تفاوت باشد

بیشتر