تمام نوشته های مهدیه

ماموران انگلیس در تعقیب ناصر تقوایی! // همراه تاریخ

سال‌ها بعد، هفده یا هجده سال پیش، در نیمروز تابستانی از جلسه‌ای با هم بیرون آمدیم و کمی خیابان‌گردی کردیم. طرف‌های عصر هنگام خداحافظی پیشنهاد دادم به خانه من بیاید و شام را مهمان من باشد و این معامله تا صبحگاه روز بعد ادامه داشت. در تمام این ساعات طولانی که همسرم برای احترام مهمان […]

بیشتر

خرید ۱۳۵ هزار تن گندم در استان قزوین / پرداخت بیش از ۹۹۱ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران // همراه تاریخ

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: از ابتدای فصل برداشت تاکنون افزون بر ۱۳۵ هزار تن گندم بصورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده است.

بیشتر