تمام نوشته های مهدیه

گروه‌های جهادی در سطح کشور مایه خیر و برکت هستند // همراه تاریخ

فرماندار کرمانشاه گفت : گروه‌های جهادی در سطح کشور مایه خیر و برکت و همچنین امیدواری مردم مناطق محروم به نظام هستند و وجود آن‌ها در مناطق دورافتاده یکی از اصول اساسی شکل گیری انقلاب اسلامی است.

بیشتر