تمام نوشته های مهدیه

ماجرای‌سفرهای‌خارجی آقای‌رییس؛ازسوییس‌به‌تایلند! // همراه تاریخ

بنابر ادعای کیهانی، این سفر به دعوت کنفدراسیون آسیا برای حضور در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید این فدراسیون بوده است. سفر قبلی به سوییس هم گویا شرکت در افتتاح ساختمان جدید کمیته بین المللی المپیک بود! که گفته می شد همراه صالحی امیری انجام شد.

بیشتر