ستون سنگی رامجرد

ستون سنگی رامجرد

ستون سنگی رامجرد

در اردی‌بهشت ماه سال 1345 همزمان با اجرای عملیّات ساختِ سد نوین درودزن، دانشگاه شیراز گروهی را برای کاوشهای باستان‌شناسی و نیز نجات آثار در معرض خطر در چند جایگاهِ تاریخی به سرپرستی ماری‌بی.نیکول به منطقه‌ی درودزن اعزام کرد که تلاش و پژوهشهای این گروه هر چند در مدت زمان اندک، دست‌آوردهای ارزنده‌ای در برداشت

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;