کدام دوره شورای شهر تهران بیشترین و کمترین مصوبه با موضوع "باغ‌ها" را داشته است؟ // همراه تاریخ


یکی از موضاعات چالش برانگیز و گاهی داغ در صحن شورای شهر تهران بررسی باغ بودن یا نبودن پلاک‌های ثبتی در پایتخت است.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید