چگونه دست از دروغ گفتن برداریم؟ // همراه تاریخ


برای این‌که ما به ترک رفتاری موفق شویم لازم است تا ابتدا هدف خود را محکم کنیم و بدانیم به چه انگیزه‌ای می‌خواهیم این رفتار را در خود از بین ببریم.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید