پیکاردو: ایران تعهدی درباره نفتکش آدریان دریا را نقض نکره است // همراه تاریخ


مقام دولتی جبل الطارق گفت ایران تعهدی درباره نرفتن نفتکش آدریان دریا به سوریه نداده است؛ این نفتکش سرانجام به سوریه رسیده، ولی معنایش این نیست که ایران تعهداتش را نقض کرده است.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید