پیش بینی برداشت ۱۵ تن کتیرا از محدوده گون‌زاری شهرضا // همراه تاریخ


رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرضا گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان شهریور ماه ۱۵ تن کتیرا از محدوده گون‌زار مشخص شده در شهرضا برداشت شود.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید