پیشرفت ۴۵ درصدی طرح توسعه بیمارستان تامین اجتماعی شوشتر // همراه تاریخ


مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان گفت: طرح توسعه بیمارستان تامین اجتماعی در شهرستان شوشتر، ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید