پخش فیلم دوتابعیتی‌ها در مجلس اثر تخریبی در دستگاه امنیتی کشور داشت // همراه تاریخ


نماینده مردم تهران گفت: فیلم دوتابعیتی‌ها اثر تخریبی در دستگاه امنیتی کشور و در برخورد با جاسوسان و دشمن داشته و از درون به کشور ضربه زد و هفته بعد وزارت اطلاعات کتبا به هیئت رئیسه علیه نماینده مربوطه با سه عنوان اتهامی شکایت کرد.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید