پایان فاز دوم مرمت گرمابه تاریخی شریفیه // همراه تاریخ


معاون میراث فرهنگی استان قزوین ازپایان مرحله دوم پروژه ساماندهی و مرمت گرمابه تاریخی شریفیه در شهرستان البرز خبر داد.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید