پاسخ ترامپ به سوالی درباره دیدار با روحانی و لغو تحریم ها // همراه تاریخ

پاسخ ترامپ به سوالی درباره دیدار با روحانی و لغو تحریم ها

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید