وزیر رفاه رژیم صهیونیستی به اتهام فساد دادگاهی می‌شود // همراه تاریخ


دادستان کل رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه از تصمیم خود برای طرح اتهام علیه هایم کاتز، وزیر رفاه این رژیم به جرم فساد خبر داد.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید