هفت چالش اساسی سینمای ایران در روز ملی سینما // همراه تاریخ


همزمان با روز ملی سینما باید پرسید سینمای ایران با چه چالش‌های فراگیری مواجه است که اخلال در نظام تولید را رقم زده یا می‌زند و متولیان امر باید سراغ کدام گره‌ها بروند که بیشتر فشار را متوجه اهالی سینمای ایران نموده و کار را تا سر حد ممکن پیچیده ساخته است؟

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید