مسیر تردد زائران از مرز خسروی کاملا امن است // همراه تاریخ


استاندار کرمانشاه گفت:بازگشایی مرز خسروی از آرزوهای دیرینه مردم کرمانشاه و یک فرصت تاریخی برای استان است.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید