محروم شدن حدود ۵ هزار مسلمان فرانسوی از حج به دلیل کارشکنی عربستان // همراه تاریخ


روزنامه فرانسوی لاکروآ گزارش داد حدود ۳ تا ۵ هزار شهروند مسلمان این کشور امسال به دلیل کارشکنی سعودی‌ها در خصوص هزینه‌ها تعیین شده بالا و محدودیت در صدور ویزا، از انجام سفر حج محروم شدند.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید