مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را برای ممانعت از اقدام خودسرانه ترامپ علیه ایران تصویب کرد // همراه تاریخ


مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را به تصویب رساند که بر اساس آن هرگونه اقدام نظامی علیه ایران از سوی دولت ترامپ باید با اجازه کنگره صورت بگیرد.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید