مجروح شدن ۴۰ فلسطینی در راهپیمایی بازگشت در غزه // همراه تاریخ


منابع فلسطینی از مجروح شدن ۴۰ نفر در راهپیمایی بازگشت این هفته در غزه خبر دادند.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید