غارت چندین مغازه با تلفیق جنگی تمام عیار میان مردم و پلیس فرانسه + فیلم // همراه تاریخ


در حاشیه جشنی به مناسبت پیروزی تیم فوتبال الجزایر مقابل ساحل عاج، چند مغازه نزدیک خیابان شانزه لیزه پاریس غارت شدند.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید