شناسایی ۷۶۱ واحد نانوایی متخلف در مازندران // همراه تاریخ


رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: تعداد ۷۶۱ واحد نانوایی متخلف ، ۵ ماهه امسال در استان شناسایی شده اند.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید