شبکه ارتباطات ملی و بین المللی ما در وضعیت خوبی قرار دارد // همراه تاریخ


معاون امور عمرانی استاندار کرمانشاه از توسعه خطوط ارتباطی و ریلی در این استان خبر داد.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید