سرگردانی مسافران قطار یزد-تهران در بیابان های نایین // همراه تاریخ


قطار یزد به مقصد تهران به علت نقص فنی در بیابان های نایین جا ماند و باعث سرگردانی مسافران شد.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید