ساماندهی ایل راه‌ها و ایجاد مسیر‌های امن برای کوچ عشایر فارس // همراه تاریخ


بیش از ۶ هزار کیلومتر ایل راه در استان فارس نقشه برداری و استخراج شده است.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید