رئیس جمهوری سابق اندونزی در ۸۳ سالگی درگذشت // همراه تاریخ

رئیس جمهوری سابق اندونزی در ۸۳ سالگی درگذشت

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید