دولت با تشکیل کمیته تعیین سقف اجاره بها مخالفت کرد // همراه تاریخ

سرانجام پس از کش و قوس های زیاد در تعیین سقف اجاره بها هیات دولت در آخرین جلسه خود با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای تشکیل کمیته تعیین سقف اجاره بها مخالفت کرد و بحث تعیین سقف اجاره بها به کلی منتفی شد.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید