درخشش ملی پوشان ایران در جام جهانی شطرنج روسیه/ تعداد نمایندگان ایران در دور دوم به عدد سه رسید // همراه تاریخ


یکى دیگر از نمایندگان شطرنج کشورمان با برترى برابر حریف خود جواز حضور در مرحله دوم را کسب کرد.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید