دادستان آمریکایی سرپوش گذاشتن کلیسا بر فساد اخلاقی کشیش‌ها را محکوم کرد // همراه تاریخ


دادستان کل ایالت میسوری آمریکا اقدامات کلیسای کاتولیک را مبنی بر سرپوش گذاشتن بر سوء استفاده جنسی، تجاوز و یا رفتار‌های ناشایست کشیش‌ها نسبت به کودکان، محکوم کرد.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید