حذف عنوان مقدس «شهید» از تابلو‌های نامگذاری معابر شهر را گزارش دهید // همراه تاریخ


شهرداری تهران از شهروندان در خواست کرد هرگونه مغایرت در درج عنوان مقدس «شهید» در تابلو‌های نامگذاری معابر سطح شهر را گزارش دهند.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید