جدیدترین تصاویر از صحنه قتل میترا استاد به دست نجفی // همراه تاریخ


شهریاری نماینده دادستان تهران تصاویر جدیدی از صحنه قتل میترا استاد به دست نجفی منتشر کرد.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید