جاسمی از پاسخ‌ وزیر دفاع قانع شد // همراه تاریخ


نماینده کرمانشاه در مجلس از پاسخ‌ وزیر دفاع درباره علل عدم ارائه خدمات حمایتی به ایثارگران قانع شد.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید