توزیع اقلام مورد نیاز بین خانوارهای خسارت دیده از زلزله // همراه تاریخ


مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: اقلام مورد نیاز بین خانواده های زلزله زده مسجد سلیمان توزیع شد

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید