تقدیر فرماندار مهریز از خانواده اهداکننده عضو // همراه تاریخ


فرماندار مهریز از خانواده مرحوم درویشعلی که اعضای بدن فرزندشان را اها کرده بودند قدردانی کرد.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید