تعمیر ۳۰۰ میز و نیمکت مدارس بهبهان // همراه تاریخ


مدیر آموزش و پرورش بهبهان از آغاز فرآیند تعمیر ۳۰۰ میز و نیمکت مدارس شهر و روستا‌های این شهرستان خبر داد.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید