بومی‌سازی تجهیزات انتقال فیبر نوری در مسیر امنیت بیشتر ارتباطات کشور // همراه تاریخ


با توجه به شرایط تحریم، بومی سازی تجهیزات انتقال فیبر نوری از اهمیت ویژه‌ای برای ایجاد ارتباط پایدار و امنیت ارتباطات کشور برخوردار است.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید