بهره برداری از ۷۴طرح عمرانی  و اقتصادی در استان همدان // همراه تاریخ


همزمان با هفته دولت ۷۴طرح عمرانی و اقتصادی در استان همدان به بهره برداری رسید و یا عملیات اجرایی آنها آغاز شد.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید