بهره برداری از شش فرستنده رادیویی اف ام در همدان // همراه تاریخ


با حضور معاون صدای رسانه‌ی ملی، نصب و راه اندازی و بهره برداری از شش فرستنده رادیوئی اف ام در همدان آغاز شد.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید