بن سلمان بار دیگر با رهبران مسیحیان انجیلی آمریکا دیدار کرد // همراه تاریخ


رهبران مسیحیان اوانجلیست آمریکا برای دومین بار در یک سال گذشته در شهر جده با محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی دیدار کردند.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید