برپایی عزای حسینی در ۲۵۰ هیئت اتباع در قم // همراه تاریخ


مجلس عزاداری حسینی در ۲۵۰ هیئت اتباع خارج از کشور‌های افغانستان، پاکستان و عراق در قم برپا است.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید