بررسی فنی کارما رِوِرو GT + مشخصات // همراه تاریخ


در نسخهٔ جدید رِوِرو GT همچنان چهرهٔ آشنای فیسکر کارما حفظ شده و تغییراتی جزئی در قسمت دماغهٔ آن ایجاد شده است.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید