بخشنامه جدید بانک مرکزی برای امهال تسهیلات کشاورزان // همراه تاریخ


امهال اصل و بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی کشاورزان خسارت‌دیده از حوادث غیر مترقبه، تضمین‌نامه و توزیع استانی مربوطه از مراجع ذیربط در حال پیگیری است.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید