بازیگر نقش شمر: اگر مادرم زنده بود، من را به خاطر بازی در این نقش عاق می‌کرد! + فیلم // همراه تاریخ


محمد فیلی در برنامه‌ای تلویزیونی، صحبت‌هایی پیرامون عواقب نقشش در سریال مختارنامه انجام داد.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید