افت کامپوند مربوط به ۴ سال گذشته است/ برای اعزام به مسابقات خارج از کشور ریکرو در اولویت است // همراه تاریخ


رئیس فدراسیون تیر و کمان گفت: برای کسب سهمیه المپیک، ریکرو برای ما اولویت دارد، اما این به معنی بی توجهی ما به کامپوند نیست.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید