اعزام ۹۰ مددجوی سالمند درگزی به مشهد مقدس // همراه تاریخ


رئیس کمیته امداد درگز گفت: ۹۰ مددجوی بانو و سالمند از درگز از طریق طرح شوق زیارت به مدت ۲ روز به مشهد مقدس اعزام شدند.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید