اعزام ۳۰۰ نفر بسیجی مراغه‌ای به مناطق عملیاتی شمالغرب // همراه تاریخ


۳۰۰ نفر بسیجی مراغه‌ای در قالب دومین کاروان راهیان نوربه مناطق عملیاتی شمالغرب اعزام شدند.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید