اعدام و حبس طویل المدت عاقبت جاسوسان سرویس جاسوسی آمریکا // همراه تاریخ


اسماعیلی درباره محاکمه جاسوسان دستگیر شده‌ای که برای سرویس جاسوسی آمریکا فعالیت می‌کردند، توضیحاتی داد.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید