از عفونتی‌که مغز را می‌بلعد تا قاشقی که یکسال در مری جا خوش کرد // همراه تاریخ


برای اینکه از جدیدترین عجایب جذاب دنیای پزشکی شگفت‌زده شوید، ادامه این مطلب را بخوانید.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید