ارسال حجم گسترده تجهیزات نظامی ترکیه به مرز با سوریه // همراه تاریخ


ترکیه در پی جلسات هیأت‌ اماراتی و سعودی با کردهای شمال سوریه حجم انبوهی از تجهیزات نظامی خود را در مرز با سوریه مستقر کرده است.

درباره مهدیه

یک دیدگاه ارسال کنید